Hạnh phúc của người nông dân - Dương Bốn

 Một số hình ảnh trong tác phẩm "Hạnh phúc của người nông dân" - Dương Bốn & bạn diễn
Dương Bốn trong tác phẩm "Được mùa lúa chín"
Dương Bốn trong tác phẩm "Được mùa lúa chín"

dương bốn duong bon
Dương Bốn - Thùy Trâm

Dương Bốn & bạn diễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét