Dương Bốn và những ngày tết cuối năm

Cuối năm là những ngày gia đình đoàn tụ xum họp, khoảng thời gian là là chuỗi ngày vui vẻ nhất với tôi. Được về quê sớm sắm tết.
Niềm vui đi chợ tết.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét