Bài thơ tặng bạn làm quen - Dương Bốn

Bài thơ tặng bạn làm quen - Dương Bốn
Mình đã bắc qua mấy nhịp cầu
Qua dòng sông rộng nước sông sâu
Thêm một nhịp cầu vào lòng bạn nữa
Mình thấy băn khoăn và khó khởi đầu
Nhiều lúc tự hỏi
Ai chắp cánh cho chim bay về tổ
Ai tìm đường cho tuổi trẻ gặp nhau
duong van bon
Dương Văn Bốn - Bài thơi tặng bạn làm quen


0 nhận xét:

Đăng nhận xét